بیوگرافی     کاوه     پیغام‌گیر


  • طلبه خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم
  • دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی
  1. نویسنده وبگاه سلم     SOLLAM.IR
  2. دبیر تشکل طلبگی قیام     QYAM.IR
  3. مدیر پایگاه پژوهشی پرتو     PARTOV.IR
  4. مسئول پایگاه تبیینی پیرو     PEIROV.IR
  5. مؤسس مجمع احرار ولایی     MAVEI.IR
  • مدرس تشکیلات / پژوهشگر سیاست / مشاور رسانه‌ای