بیوگرافی   همکاری   کاوه   زرین پال   پیغام گیر


 • طلبۀ درس خارج ... حوزۀ علمیه شهر مقدس قم
 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی/ اندیشه سیاسی
 • گذراندن دوره‌ها و . . .  مختلف علمی و مهارتی.
 1. نویسندۀ وبگاه شخصی سُلَّم     SOLLAM.IR
 2. مدیر تشکل طلبگی قیام               QYAM.IR
 3. دبیر انجمن علمی علوم سیاسی     AEOS.IR
 4. طراح مرکز بصیرتی جرس         JARASS.IR
 5. اندیشکدۀ راهبردی هدایت HEDAAIAT.IR
 • معارف اسلامی / سیاست / تشکیلات / رسـانه
 • پژوهشگر/ مدرس/ مربی/ مبلغ/ مشاور/ مجری
 • عضویت و فعالیت در برخی مجموعه‌های انقلابی