بیوگرافی   همکاری   کاوه   زرین پال   پیغام گیر


 • طلبۀ درس خارج ... حوزۀ علمیه شهر مقدس قم
 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی/ اندیشه سیاسی
 • گذراندن دوره‌ها و . . .  مختلف علمی و مهارتی.
 1. نویسندۀ وبگاه شخصی سُـلَّـم    SOLLAM.IR
 2. دبـیـر تـشـکـل طلبگی قـیـام     QYAM.IR
 3. دبـیـر انجمن علمی علوم سیاسی     AEOS.IR
 4. مـدیـر پایگاه پژوهشی پـرتـو   PARTOV.IR
 5. مـدیـر پایگاه تبیـینی پـیـرو     PEIROV.IR
 6. مسئول مـجـمـع احـرار ولایـی    MAVEI.IR
 7. اندیشکده راهبردی هدایت/ مرکز بصیرتی جرس
 • معارف اسلامی / سیاست / تشکیلات / رسـانه
 • پژوهشگر/ مدرس/ مربی/ مبلغ/ مشاور/ مجری
 • عضویت و فعالیت در برخی مجموعه‌های انقلابی