بیوگرافی   همکاری   کاوه   زرین پال   پیغام گیر


 • حوزه‌های تخصصی و موضوعات مربوطه جهت ارائه؛
 1. الهیات و معارف اسلامی/ موضوع بـه درخواست شما.
 2. مباحث و مسائل سیاسی/ موضوع به درخواست شما.
 3. مدیریت تشکیلات/ اصول مدیریت، مبانی تشکیلات.
 4. برنامه‌های رسانه‌ای/ ایده‌پردازی طراحی مجری‌گری.
 5. مدیریت اجرایی/ پروژه‌های مربوط به حوزه‌های فوق.
 • جهت تفاهم و تعامل بهتر به موارد زیر توجه نمایید؛
 1. قالب‌های کاری: سخنرانی/ تدریس/ اجرا.../ مشاوره.
 2. مدل‌های ارائه: کلاس/ جلسه/ نشست/ کارگاه/ دوره.
 3. هزینۀ هـر برنامه بنابر کمیت و کیفیت متفاوت بوده
 4. و ساعتی از 300 هزار تومان تا 700 هزار تومان است.
 5. جغرافیای فعالیت فعلاً فقط شهر مقدس قم می‌باشد.
 • از ایده‌پردازی، طراحی، برنامه‌ریزی تا اجرا و کنترل؛